Onze diensten

Architectuurmetingen

Voor het verbouwen van een oude woning, kan de architect of eigenaar(s) beroep doen op de landmeter om plannen af te leveren met de nodige gevelaanzichten, de bestaande toestand van het goed met hoogtepunten, dorpelhoogtes, kroonlijst- en nokhoogtes, … Alle hoogtes op de plannen worden afgeleverd in de Belgische referentiehoogte TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

Uitzetten van punten op werven

Aan de hand van ons totaalstation en GNSS kan er zeer nauwkeurig op werven punten of lijnen worden uitgezet met houten piketten, staven uit ijzer of op brugjes.

Plaatsbeschrijvingen

Volgende plaatsbeschrijvingen kunnen worden opgemaakt:

1) De plaatsbeschrijving bij de verhuur van een onroerend goed
(= locatieve plaatsbeschrijving)
2) De plaatsbeschrijving voor aanvang van (ver)bouwings- en sloopwerken (= constructieve plaatsbeschrijving)

beide soorten plaatsbeschrijvingen worden afgeleverd in een verslag met foto's zowel in pdf-formaat, als op papier in de nodige exemplaren.

SChattingen

Het schatten van onroerende goederen en dit op de twee volgende methodes:

1) Schatting op basis van de vergelijkingspunten.
2) Schatting op basis van de analythische methode. Bij deze methode wordt de intrinsieke waarde berekend (grondwaarde + nieuwbouwwaarde onroerend goed) - slijtage (vetustiteit)

Er kan zowel een eenvoudig schattingsverslag als een schattingsverslag volgens het VLABEL-charter (voor een erfenis) worden opgemaakt.

Proces verbaal van opmeting

Als de grens tussen twee percelen niet duidelijk is of er loopt hierover een discussie. Dan kan u beroep doen op de landmeter om deze grens opnieuw te bepalen en indien nodig te reconstrueren.

Prekadastratie (precad)

Sinds het Koninklijk Besluit van 18/11/2013 is het bij iedere nieuwe akte verplicht om de gereserveerde perceelidentificatienummer te vermelden en dit onder andere voor:

- het opdelen of opsplitsen van een perceel,
- een grenswijziging tussen percelen,
- realisatie van een verkaveling,
- erfpacht op een deel van een perceel,
- opstalrecht op een deel van een perceel,
- creëren van privatieve loten in een gebouw,
- ...

muurovername (gemene muur)

Wanneer u of uw buur een woning wilt bouwen tegen een bestaande scheidingsmuur die niet gemeenschappelijk is. Dan zal de muur deels of volledig moeten overgenomen worden. De vergoeding hiervoor is de helft van de waarde van de actuele grond opgeteld met de helft van de actuele waarde van deze muur. Deze vergoeding wordt door de overnemer vergoed aan zijn buur. De landmeter kan bepalen hoeveel de te overnemen oppervlakte zal bedragen van de muur en de grond alsook de kostprijs.

Burgerlijk wetboek artikels: 653 t.e.m. 633 en 665.

bepalen coördinaten duiventil

Wanneer je als duivenmelker wil starten in de duivensport of je wilt de correcte coördinaten kennen van een duiventil. Dan kan de beëdigde landmeter hier een certificaat voor opstellen. Deze bevat zowel de coördinaten in Lambert 1972, Lambert 2008 als ook in World Geodetic System (WGS 84).

Omgevingsvergunning

Voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) of andere stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning). Kan er beroep worden gedaan op de landmeter om deze handelingen in orde te brengen.

advies bij verkoop van een woning

Bij het verkopen van bijvoorbeeld een woning, komen hier heel wat zaken bij kijken:
- bepalen van de verkoopsprijs,
- EPC-certificaat,
- keuring elektriciteit,
- aanvragen van een bodemattest,
- compromis
- ...

Hierbij kan de landmeter ook een hand toesteken.